Ομάδες Εμπειρογνωμόνων

Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που διαδραματίζονται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο επιτάσσουν στον σύγχρονο Δικηγόρο - πέρα από διαρκή επαγρύπνηση και συστηματική ενημέρωση- την επαφή με δικηγόρους άλλων, κυρίως ευρωπαϊκών κρατών, η οποία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ανταλλαγής συγκριτικών δεδομένων. Στο πνεύμα αυτό, όλοι οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία" συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες εμπειρογνωμόνων του IUS LABORIS, συντάσσοντας ετήσιες εθνικές εκθέσεις, απαντώντας σε δυναμικά ερωτηματολόγια, συμμετέχοντας σε ενιαίες δημοσιεύσεις καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα. 

Τα μέλη όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων είναι πρωτοπόροι  στον τομέα τους, ενημερώνονται διεξοδικά για όλες τις εξελίξεις, τη νομοθεσία και τα αναδυόμενα ζητήματα που προκύπτουν στον κάθε τομέα, συνεργάζονται για να παράσχουν καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές  σε εντολείς/πελάτες παγκοσμίως μέσω του Ius Laboris. Περιστασιακά, δύο ή περισσότερες ομάδες συνεργάζονται σε έργα (projects) και συζητούν θέματα που τις επηρεάζουν αμφίδρομα. Κάθε ομάδα δημοσιεύει άρθρα νομικού περιεχομένου αναφορικά με το δίκαιο και τα θέματα που έχουν αντίκτυπο στον χώρο που εξειδικεύεται. Επιπλέον, πραγματοποιεί τακτικές τηλεδιασκέψεις (τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο) και τουλάχιστον μία συνάντηση (π.χ. κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Δικτύου), την οποία μπορούν να  παρακολουθήσουν μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης όλα τα μέλη, εφόσον δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους με φυσική παρουσία.

Ειδικότερα

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον χώρο εργασίας:  Η εν λόγω ομάδα αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν την ιδιωτική ζωή και την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Εργατικού Δυναμικού.  Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη νόμιμη επεξεργασία των πληροφοριών για την υγεία των εργαζομένων και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται με τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων,  έλεγχο πριν από την πρόσληψη των υποψήφιων εργαζομένων, παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των εργαζομένων και της χρήσης του διαδικτύου καθώς και τη ρύθμιση της δραστηριότητας των κοινωνικών μέσων των εργαζομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2016 τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Το GDPR μεταβάλλει ριζικά τους κανόνες προστασίας δεδομένων στην Ε.Ε και έχει επιπτώσεις σε κάθε επιχείρηση που διασυνδέεται με χώρες της Ε.Ε και Πολίτες αυτών. 

  Πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ελέγχου και κατάλληλων συμβουλών. Η ηλεκτρονική υπηρεσία του Ius Laboris, το GDPR Compliance Tool, είναι πλέον διαθέσιμο να βοηθήσει τους πελάτες μας στη διαδικασία ελέγχου των δεδομένων. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία: Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία (OHS) συγκεντρώνει τους κορυφαίους από όλο το Δίκτυο. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με στρατηγικά ζητήματα σε μια εποχή αύξησης των υποχρεώσεων του OHS με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και την ελαχιστοποίηση του εταιρικού και προσωπικού κινδύνου OHS.  Παρέχουμε νομική βοήθεια σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις στον τομέα του OHS, συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου όταν συμβούν ατυχήματα στο χώρο εργασίας καθώς επίσης παρέχουμε εκπροσώπηση σε σχέση με τις απαιτήσεις των εργαζομένων που προκύπτουν μετά από ατυχήματα,  παροχή αντιπροσώπευσης σε ποινικές και άλλες διώξεις του OHS, συστήνουμε την πειθαρχία των εργαζομένων για την ασφάλεια και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με θέματα εκφοβισμού, βίας και παρενόχλησης και προγράμματα πρόληψης. Ο Όμιλος παρέχει συμβουλές καθώς και συντονισμένη βοήθεια σε πολυεθνικούς οργανισμούς σχετικά με θέματα που παραπέμπουν σε δικαιοδοσίες, όπως στρατηγικές αντιμετώπισης παγκόσμιων ατυχημάτων και παγκόσμιες στρατηγικές πρόληψης της βίας στο χώρο εργασίας. Η δημοσίευση για τη διαχείριση ενός σοβαρού ατυχήματος στη δουλειά βοηθά τους εργοδότες σε 18 χώρες να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση ατυχήματος και καθορίζει μερικά βασικά βήματα μετά το ατύχημα. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα Ατομικά Εργατικά Δικαιώματα: Μια πολυδιάστατη ομάδα για τα ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων η οποία επικεντρώνεται σε όλα τα ατομικά δικαιώματα ενός εργαζομένου έναντι του εργοδότη. Το Ius Laboris δημοσίευσε το 2017 τον οδηγό για τις συμβάσεις μη ανταγωνισμού. Αυτή η δεύτερη έκδοση επικαιροποιείται με τις πιο πρόσφατες νομικές αλλαγές και περιγράφει τους κανόνες περί απαγόρευσης του ανταγωνισμού, τις τυπικές απαιτήσεις, τις αρχές σχετικά με την αποζημίωση, το πεδίο εφαρμογής και την επιτρεπόμενη διάρκεια, με οδηγίες σχετικά με την τοπική εκτελεστότητα. Περιλαμβάνει πληροφορίες από 36 χώρες της Ευρώπης, την Ασίας και της Αμερικής. Ένας οδηγός για τις μεμονωμένες απολύσεις σε όλη την Ευρώπη δημοσιεύθηκε το 2015 και εξηγεί τις βασικές αρχές των απολύσεων σε 22 ευρωπαϊκές χώρες και το σύστημα προστασίας από μία απόλυση όπως αυτό ισχύει σε κάθε χώρα. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων  για την Παγκόσμια Κινητικότητα των εργαζομένων: Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παγκόσμια κινητικότητα καλύπτει όλα τα νομικά ζητήματα που επηρεάζουν τις διεθνείς καταστάσεις απασχόλησης, όπως η ταυτόχρονη απασχόληση σε διάφορες χώρες, οι διασυνοριακές αποσπάσεις, οι  μεταφορές προσωπικού, η πρόσληψη αλλοδαπών εργαζομένων και οι διαχωρισμοί μισθών. Εκτός από τα θέματα μετανάστευσης, εξετάζονται και θέματα όπως  η κοινωνική ασφάλιση καθώς και οι φορολογικές και επαγγελματικές συντάξεις. Το 2016, η ομάδα δημοσίευσε ένα διεθνές εγχειρίδιο για τη Μετανάστευση, το οποίο προσφέρει πρακτικές συμβουλές στο μεταναστευτικό σε επιχειρηματικό επίπεδο καθώς και τα προαπαιτούμενα που εφαρμόζονται σε 42 χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων  για τις Αμοιβές και τις Παροχές των εργαζομένων:  Μια πολυδιάστατη ομάδα εργασίας που συγκεντρώνει ειδικούς στο εργατικό δίκαιο, καλύπτει όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τις αμοιβές τους, τα οφέλη και τα κίνητρα. Στόχος της ομάδας είναι να κρατά ενήμερους τους πελάτες και να τους συμβουλεύει σχετικά με τους φόρους, την κοινωνική ασφάλιση, τις αμοιβές των διακοπών, τις παροχές σε είδος, τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και τις πληρωμές που οφείλονται κατά τη λήξη. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας: Πρόκειται για μια Oμάδα που εστιάζει στις εξελίξεις πάνω στο νομικό πλαίσιο της αρχής της μη διάκρισης λόγω εθνικότητας, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, θρησκείας,  φυλετικής καταγωγής, αναπηρίας και ηλικίας. Επικεντρώνεται σε όλες τις απαγορευμένες μορφές απασχόλησης με όλους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης. Η Ομάδα συνεδριάζει τακτικά για να μελετήσει τις τάσεις στα αναδυόμενα θέματα, τους τύπους απαιτήσεων, τις μεθόδους πρόληψης, τα εργαλεία συμμόρφωσης, τις μεθόδους επίλυσης διαφορών και τις πρόσφατες διαφορές.  

  Ορισμένα από τα ζητήματα που συμβουλεύουμε είναι πολύ επίκαιρα στον κόσμο σήμερα. Για παράδειγμα, το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων αυξάνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι οι νόμοι περί ισότητας των αμοιβών καθίστανται συνηθισμένοι σε πολλά μέρη, τα τελευταία χρόνια, το χάσμα παραμένει πεισματικά. Προσπαθώντας να το καταπολεμήσουμε συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να συμμορφώνονται στους νόμους, προτείνοντας τις βέλτιστες πρακτικές. Συμβουλεύουμε επίσης πολλές από τις κορυφαίες πολυεθνικές στον κόσμο σχετικά με τον τρόπο γενικότερης πρόληψης της διάκρισης στο χώρο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθούμε όλα τα μέρη να επιδιώκουν τη δικαιοσύνη στην εργασία. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της ύπαρξης πολιτικών για την ενσωμάτωση της ισότητας και της διαφορετικότητας, σε συνδυασμό με μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην παρενόχληση και τον εκφοβισμό. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις συντάξεις:  Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ομάδα νομικών στο δίκαιο των ιδιωτικών και δημόσιων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Κύριος στόχος είναι ο σχεδιασμός καταστατικών και συμβατικών κειμένων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά εργασίας. Συνδυάζεται η ανάληψη γνωμοδοτικής και δικαστηριακής δράσης προς υποστήριξη εργοδοτικών και εργασιακών φορέων, ιδίως σε ζητήματα που ανακύπτουν κατόπιν αναδιαρθρώσεων σε ταμεία ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεωνΗ εν λόγω ομάδα ασχολείται με το ζήτημα της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων και των  ζητημάτων εργασιακού δικαίου που ανακύπτουν από την εν λόγω διαδικασία. Χειρίζεται επιχειρησιακά ερωτήματα στρατηγικού σχεδιασμού, όπως της μεταβίβασης επιχείρησης, των ομαδικών απολύσεων και της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρηματικές αποφάσεις μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συμβουλίων τους. Επικεντρώνεται στη διασυνοριακή αναδιάρθρωση και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς εκπροσώπησης των εργαζομένων σε διεθνές πλαίσιο.  Η αναδιάρθρωση μπορεί να λάβει πολλές μορφές, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνει  μείωση του αριθμού των χωρών, ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή μετεγκατάσταση μιας λειτουργίας πληροφορικής στην Ινδία ή στην Πολωνία και την απόκτηση ή εκποίηση μέρους της επιχείρησης. Ο Όμιλος εξετάζει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις προσπάθειές τους να αναπτύξουν παγκόσμιες στρατηγικές μέσω διεθνών συλλογικών συμβάσεων, καθώς και να καλύπτουν τις αναπτυσσόμενες τάσεις σε επίσημες αντιπροσωπευτικές δομές, όπως είναι τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων και η βιομηχανική δράση ως απάντηση στην αναδιάρθρωση. Ο Όμιλος έχει δημοσιεύσει τον οδηγό Οικονομικών και Οργανωτικών Απολύσεων σχετικά με τις συνέπειες της διεθνούς εξωτερικής ανάθεσης, των μεταβιβάσεων επιχειρήσεων και των μεγάλων απολύσεων. Επιπλέον συνδράμει τους πελάτες στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο χώρο της επιχείρησης μέσω της νομικής συνδρομής σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Υπεύθυνος για την Εταιρεία: κ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..