Ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία επιτυχώς εκπροσώπησε εντολέα της μεγάλη ανώνυμη εταιρία διεθνούς Ομίλου σε αγωγή που είχε ασκήσει στέλεχός της διεκδικώντας ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασής του, μισθούς υπερημερίας, διαφορές αποδοχών και αμοιβές υπερεργασίας, υπερωρίας και εργασίας Σαββάτου και Κυριακής. Τελεσιδίκως απορρίφθηκαν οι αξιώσεις του εργαζόμενου ως αβάσιμες λόγω του ότι αυτός είναι διευθύνων υπάλληλος.