Συγχώνευση με απορρόφηση μεγάλων εταιριών διεθνών Ομίλων

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία επιτυχώς παρείχε νομικές συμβουλές και διαχειρίστηκε συγχώνευση με απορρόφηση μεγάλων εταιριών διεθνών Ομίλων και συντόνισε τη διαβούλευση και την ενημέρωση των εργαζομένων τους.