Λύση σύμβασης αποκλειστικής διανομής με συνεργάτη της στην Ελλάδα

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία παρείχε νομικές συμβουλές σε εντολέα της ανώνυμη εταιρία σχετικά με την επιτυχή λύση σύμβασης αποκλειστικής διανομής με συνεργάτη της στην Ελλάδα.