Προετοιμασία και ανάδειξη εκπροσώπων για την Ελλάδα σε Συμβούλιο Εργαζομένων Ευρωπαϊκής Εταιρίας

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία διαχειρίστηκε επιτυχώς την προετοιμασία και ανάδειξη εκπροσώπων για την Ελλάδα σε Συμβούλιο Εργαζομένων Ευρωπαϊκής Εταιρίας.