Μετάβαση εργαζομένων σε νέο εργοδότη

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία επιτυχώς ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση επιχείρησης και των εργασιακών σχέσεων εντολέως της, μεγάλης εταιρίας διεθνούς Ομίλου, και παρείχε νομικές συμβουλές για την ομαλή μετάβαση των εργαζομένων στον νέο εργοδότη.