Καταγγελίες εργαζομένης περί μη συμμόρφωσής με την υποχρέωση εργασιακής πρόνοιας και σεξουαλικής παρενόχλησης

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία για λογαριασμό εντολέως της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας, επιτυχώς εκπροσώπησε αυτήν ενώπιον των διοικητικών και ανεξάρτητων αρχών σε καταγγελίες εργαζομένης της περί μη συμμόρφωσής της με την υποχρέωση εργασιακής πρόνοιας και σεξουαλικής παρενόχλησης.