Συμμόρφωση σε εργατικές, ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία για λογαριασμό μεγάλης ανώνυμης εταιρίας διενήργησε κοινωνικό έλεγχο (social audit) και παρείχε νομικές συμβουλές για τη συμμόρφωση της εντολέως της σε εργατικές, ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις της.