Υπολογισμός Σύνταξης-Εφάπαξ

Για τις νέες προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης και του εφάπαξ για όσους θα αποχωρήσουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ή τον επανυπολογισμό της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του νόμου, διαθέτουμε σε πανελλήνια αποκλειστικότητα μαθηματικούς τύπους άμεσου υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ.

Παράδειγμα 1ο :

Παράδειγμα 2ο :

Παράδειγμα 3ο :

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Δημήτρης Κρεμαλής, Εταίρος - Δικηγόρος, ΚΡΕΜΑΛΗΣ- Δικηγορική Εταιρεία

T: +30 210 6431387