Ζητήματα Ομογένειας

Η ελληνική Ομογένεια αποτελεί και έχει αποτελέσει σημαντικότατο παράγοντα της διαμόρφωσης της σύγχρονου ελληνικού Κράτους. Ωστόσο, η ύπαρξη δεσμών -νομικών και πραγματικών- με το ελληνικό κράτος και συγχρόνως η δημιουργία νέων αντίστοιχων δεσμών στο κράτος υποδοχής, διαμονής και βιοπορισμού αυτών των Ελλήνων συμβάλλει στη δημιουργία πολύπλοκων νομικών καταστάσεων και συχνά δυσεπίλυτων νομικών περιπλοκών.

Στην παρούσα συγκυρία, τα προβλήματα αυτά πολλαπλασιάζονται και μαζί τους η ανησυχία χιλιάδων Ελλήνων εγκατεστημένων εκτός Ελλάδος.

Οι δυσκολίες αυτές συχνά εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δικαίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύπλευρη νομική υποστήριξη ενώπιον εθνικών αρχών -δικαστηριακών ή διοικητικών- αλλά και αρχών της αλλοδαπής, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα το κόστος παροχής νομικών υπηρεσιών.

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ερμηνευτικά ζητήματα. Η πρώτη χρήση για την οποία εφαρμόζεται ο νέος ΚΦΕ είναι αυτή του 2014, γεγονός που αναπόφευκτα θα γεννήσει διαφορές μεταξύ του φορολογούμενου κατοίκου εξωτερικού και της Φορολογικής Διοίκησης. Η σύγχυση συχνά καταλαμβάνει ακόμη και τους λογιστές, καθώς η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων καθυστερεί και συχνά έπεται πολλών φορολογικών δηλώσεων. Από την άλλη νέες διαδικαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις στις φορολογικές διαφορές δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των φορολογούμενων κατοίκων εξωτερικού.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Έλληνες κάτοικοι της ΕΕ μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες ως προς την αναγνώριση χρόνου ασφάλισής τους σε κράτος μέλος της ΕΕ για τη συνταξιοδότησή τους από ελληνικό φορέα ή αντιστρόφως. Οι σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ είναι συχνά δυσερμήνευτες, οι δε ελληνικοί Ασφαλιστικοί οργανισμοί μπορεί να δημιουργήσουν γραφειοκρατικά εμπόδια για την υπέρβαση των οποίων είναι συχνά αναγκαία η παρουσία του ενδιαφερόμενου σε ελληνικό έδαφος.

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η απουσία του κυρίου ενός ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα από το ελληνικό έδαφος συνεπάγεται συχνά τη διεκδίκησή του είτε από το ελληνικό Δημόσιο, είτε από τρίτα πρόσωπα που νέμονται αυτό παρανόμως εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη. Για την απόκρουση τέτοιων αυθαιρεσιών δικαστικές ενέργειες είναι συχνά απαραίτητες. Επιπλέον, ζητήματα δημιουρ-γούνται από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου. Η φορολογία των ακινήτων μεταβάλλεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, ενώ νόμοι για την Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων κατασκευών και κτισμάτων επιτρέπουν την τακτοποίηση διαιωνισμένων έκνομων καταστάσεων στον τομέα αυτό, με προβλήματα να ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των νομοθετημάτων αυτών, αλλά και τη δικαστική τους αμφισβήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο θάνατος ενός συγγενή στην Ελλάδα δυστυχώς συνοδεύεται συχνά από νομικές επιπλοκές που εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δικαίου. Από τη συνέχιση καταβολής της σύνταξης σε συγγενικά πρόσωπο έως τη φορολογία κληρονομιών και από τις διεκδικήσεις τρίτων εμφανιζόμενων ως κληρονόμων έως τις τακτοποιήσεις των ακινήτων του κληρονομού-μενου, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού απαιτεί συχνά αποτελεσματική εκπροσώπηση ενώπιον πολλαπλών Δημόσιων φορέων και πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων.

Ε. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η στράτευση στην Ελλάδα παραμένει υποχρεωτική ακόμη και για τους ομογενείς κατοίκους εξωτερικού που έχουν γεννηθεί και διαμένουν εκτός Ελλάδος. Το γεγονός αυτό αναπόφευκτα δημιουργεί ανασφάλεια σε μεγάλο αριθμό ομογενών που ανησυχούν για τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που συνεπάγεται η κήρυξη κάποιου ως «ανυπότακτου». Η παροχή νομικών συμβουλών σε αυτόν τον τομέα μπορεί να άρει τις αμφιβολίες και συμβάλλει στην επιλογή της ασφαλέστερης οδού για την αναβολή ή απαλλαγή από τη στράτευση, καθώς και για την άρση των κυρώσεων της «ανυποταξίας».

ΣΤ. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το «κούρεμα» των Ομολόγων έχει οδηγήσει στην απώλεια των αποταμιεύσεων ετών μεγάλου αριθμού ομογενών. Οι τελευταίοι μπορούν να στραφούν κατά του Ελληνικού Κράτους, αλλά και των εμπορικών τραπεζών που μεσολάβησαν ή και επωφελήθηκαν από την πώληση τέτοιων ομολόγων.

Z. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα αποτελούν για πολλούς Έλληνες του εξωτερικού έναν επιθυμητό στόχο, η ελληνική όμως γραφειοκρατία συχνά δρα αποτρεπτικά. Ζητήματα ίδρυσης εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων, θέματα σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό καθώς και φορολόγησής τους αλλά και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς αποτελούν βασικό εμπόδιο στην επιδίωξη ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

 

Για όλα τα παραπάνω νομικά ζητήματα, η ΚΡΕΜΑΛΗΣ – Δικηγορική Εταιρεία μπορεί να παράσχει σε ομογενείς τόσο συμβουλευτική – προληπτική όσο και δικαστηριακή νομική υποστήριξη στην Ελλάδα και στη Γερμανία και να αναλάβει την εκπροσώπησή τους ενώπιον όλων των αρμόδιων φορέων, δικαστηρίων και αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.