Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" διαθέτει την τεχνογνωσία για τη νομική υποστήριξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εθελοντικής δέσμευσης των επιχειρήσεων, ιδίως στο επίπεδο των δράσεων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, παρέχοντας συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εργοδοτών.

Η ΕΚΕ είναι ένα πλέγμα αρχών και στρατηγικών για τη λειτουργία των εταιρειών που επικεντρώνουν στο συνδυασμό της οικονομικής απόδοσης με την κοινωνική πρόοδο και την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με λίγα λόγια στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελώντας αντικείμενο εργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, η ΕΚΕ κάνει πραγματικότητα τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας κοινωνικούς στόχους και προτεραιότητες στη στρατηγική, στις πολιτικές και στην καθημερινή πρακτική. 

Οικειοθελείς παροχές, ασφαλιστικά προγράμματα, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, ισότητα ευκαιριών, είναι μερικά μόνο από τα θέματα στα οποία ειδικεύεται η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στρατηγικής και νομικών συμβουλών, προς την κατεύθυνση πάντα της υιοθέτησης κριτηρίων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.