Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).  Η ΕΚΕ είναι ένα πλέγμα αρχών και στρατηγικών για τη λειτουργία των εταιρειών που επικεντρώνουν στο συνδυασμό της οικονομικής απόδοσης με την κοινωνική πρόοδο και την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με λίγα λόγια στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Αποτελώντας αντικείμενο εργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο μεσ’ από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, η ΕΚΕ κάνει πραγματικότητα τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας στη στρατηγική, τις πολιτικές και την καθημερινή πρακτική τους κοινωνικούς στόχους και προτεραιότητες. 

Η Εταιρεία μας, το μοναδικό στην Ελλάδα μέλος του Δικτύου στον τομέα των νομικών υπηρεσιών, διαθέτει την τεχνογνωσία για τη νομική υποστήριξη συναφών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εθελοντικής δέσμευσης των επιχειρήσεων, ιδίως στο επίπεδο των δράσεων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. 

Οικειοθελείς παροχές, ασφαλιστικά προγράμματα, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, ισότητα ευκαιριών, είναι μερικά μόνο από τα θέματα στα οποία ειδικεύεται η Εταιρεία και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στρατηγικής και νομικών συμβουλών, προς την κατεύθυνση πάντα της υιοθέτησης κριτηρίων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.