Ο ομ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής, ως συντονιστής ομάδας του Τμήματος Νομικής,  υποβοηθούμενος από συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία", συμμετείχε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία προετοίμασε το Νόμο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρα 7 και 8 Ν. 3029/2002). 

Η άνετη πρόσβαση της Εταιρείας σε ημεδαπές και αλλοδαπές νομικές πηγές οδήγησε στην ανάθεση από την «Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» των εργασιών ίδρυσης του «Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» για δεκάδες χιλιάδες άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

Έτσι ιδρύθηκε το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα για τη χορήγηση παροχών υγείας. Ακολούθως, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, η Εταιρεία ανέλαβε τη σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για το προσωπικό των «Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Σε αντίθεση με το προηγούμενο ΤΕΑ, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των εργαζομένων, το Ταμείο αυτό δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της επιχείρησης. Αφορά εφάπαξ χρηματικές παροχές και χαρακτηρίζεται από συμμετοχική διοίκηση, αποτελώντας τον πρώτο ιδιωτικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης με τέτοια μορφή στην Ελλάδα. 

H "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" εκπονεί καταστατικά, εσωτερικούς κανονισμούς και λοιπά κείμενα για την ίδρυση και λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ παράλληλα παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για τη λειτουργία τέτοιων Ταμείων με συμβατικές σχέσεις κάθετης ή οριζόντιας οργάνωσης (outsourcing). 

Η προοπτική δημιουργίας «Πανευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ταμείων» απασχολεί ήδη μεγάλες εταιρίες και εξειδικευμένους οργανισμούς σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει την αναγκαία τεχνογνωσία για να αποτελέσει η Ελλάδα χώρα υποδοχής φορέων ίδρυσης, διαχείρισης ή επένδυσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με επιχειρησιακή, κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική διάσταση.