Δραστηριότητες

Από το σύνολο των δραστηριοτήτων της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία", πολύτιμη είναι η εμπειρία σε σύγχρονους τομείς στελέχωσης, διαχείρισης και προστασίας του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων. Πρόσφατες δικηγορικές, συμβουλευτικές, γνωμοδοτικές και ερευνητικές υπηρεσίες στους κλάδους εξειδίκευσης του γραφείου αφορούν τεχνικές νομικής πρόληψης και κοινωνικής συναίνεσης που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη κατοχύρωση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.