Γνωμοδοτήσεις
Ακυρότητα ρήτρας που εμπεριέχεται στην σύμβαση πρόσληψης, δια της οποίας ο διευθύνων υπάλληλος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει δια τον εαυτό του τις ασφαλιστικές εισφορές – Αναδρομική υποχρέ, 2004
 
 
H νομική φύση της ασφαλιστικής παροχής

Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, EΔKA-1981, 385-391

 
Oι συνέπειες της απεργίας στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Δίκαιο και Πολιτική, εκδ. Παρατηρητής, Aθήνα - 1984, σ. 183-208

 
Yπαγωγή προσωπικού ν.π.δ.δ., συσταθέντος προσφάτως, σε κρατήσεις υπέρ κεφαλαίου N. 103/75 για εφάπαξ βοήθημα

Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, EΔKA-1988, σ. 553-556

 
H αναλογία της εργοδοτικής εισφοράς σε ιδιωτικά καθεστώτα επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης

Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, 

EΔKA 1994, σ. 449-460

 


Σελίδα 1 από 13