Βιβλία
"A comparative Survey of Pension Law Issues - Greece"
Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

J. Mort and Lisa Butler Beatty (eds), 3rd ed., 166 ff 
Έτος Έκδοσης 2013/2014

 
“Social Security Law - Hellas”

Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

International Encyclopaedia of Laws Kluwer  Publishers,

The Netherlands

Έτος Έκδοσης: 2012

 
"Δίκαιο της Υγείας"
Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

(Επιστημονικός Διευθυντής),
Εκδόσεις: 'Νομική Βιβλιοθήκη'
Έτος Έκδοσης 2011

 
"Γνωμοδοτήσεις Κοινωνικού Δικαίου (2000 – 2010)"
Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής
 
Οι γνωμοδοτήσεις μιας ακόμα δεκαετίας,  μετά την επιτυχή κυκλοφορία του έργου «Γνωμοδοτήσεις Κοινωνικού Δικαίου (1989 – 1999)»  
 
Αθήνα, Παπαζήση 
 
Έτος Έκδοσης 2011

 

 
"Γνωμοδοτήσεις Κοινωνικού Δικαίου"

Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

Αθήνα, Παπαζήση

Έτος Έκδοσης: 2010

 

 


Σελίδα 1 από 5