Άρθρα
Μηχανισμός Συν-Εργασία και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών | Εκτύπωση |

Κορίνα Πασχαλιώρη, HR Professional - Σεπτέμβριος 2020

Αποθήκευση Αρχείου

 
H απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας ως προς τη λύση της σύμβασης εργασίας | Εκτύπωση |

Ευαγγελία Πατσιαλού, HR Professional - Ιούλιος 2020

Αποθήκευση Αρχείου

 
Covid-19 και Εργασιακές Σχέσεις | Εκτύπωση |

Ευαγγελία Πατσιαλού, HR Professional - Ιούλιος 2020

Αποθήκευση Αρχείου

 
Η ιατρική ματαιοπονία (“medical futility”) ως όριο της ιατρικής ευθύνης | Εκτύπωση |

Ρουμπίνη Μιχαλούδη, Βιο-νομικά, Τόμος 2, Άρθρο 1, 2020

Αποθήκευση Αρχείου

 

 
Eργασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Crowdworking | Εκτύπωση |

Ευαγγελία Πατσιαλού, HR Professional - Μάιος 2020

Αποθήκευση Αρχείου

 


Σελίδα 1 από 51