Άρθρα
Η επαναφορά υπολογισμού των τριετιών στον νόμιμο κατώτατο μισθό | Εκτύπωση |

Τάσος Μαρμαράς, HR Professional - Μάρτιος 2024

Αποθήκευση Αρχείου

 
Απόσπαση εργαζομένων και φορητό έντυπο Α.1. | Εκτύπωση |

Άννα Μπουγιώτη, HR Professional - Ιανουάριος 2024

Αποθήκευση Αρχείου

 
Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου κατόπιν ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 | Εκτύπωση |

Άννα Μπουγιώτη, HR Professional - Οκτώβριος 2023

Αποθήκευση Αρχείου

 
Ο θεσμός της παραγραφής στην κοινωνική ασφάλιση ΣΤΕ 1833/2021 | Εκτύπωση |

Δανάη Καμπάνι, HR Professional - Οκτώβριος 2023

Αποθήκευση Αρχείου

 
Το τεκμήριο απόκτησης της ιδιότητας του διευθύνοντος υπάλληλου | Εκτύπωση |

Μαρίλια Παυλή, HR Professional - Ιούλιος 2023

Αποθήκευση Αρχείου

 


Σελίδα 1 από 58