Οι Άνθρωποί μας

 

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία αποτελείται από ομάδα εξειδικευμένων νομικών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ασκουμένων δικηγόρων και εξωτερικών συνεργατών. Κατά περίπτωση η ομάδα διευρύνεται με επαγγελματίες από τον χώρο των αναλογιστών, φοροτεχνικών, συμβούλων ανθρωπίνου δυναμικού κ.α.

Στους συνεργάτες της Εταιρείας δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω του δικτύου ius laboris και συνεργασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.