Νέα
Changes to migration policies in the context of the coronavirus pandemic | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 02 Σεπτέμβριος 2020 12:16

Greece has amended its immigration procedures in the context of the Covid-19 crisis.

Περισσότερα...
 
Pensions go digital in Greece: here are the details | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 02 Σεπτέμβριος 2020 12:09

Greece has introduced a new fully digital pensions application and assessment process. This article provides details and analysis of the new procedure.

Since 23 July 2020, the digital pensions awards entered into force in Greece including a totally automatic procedure for all stages, from application to pension decision notification. This reform is the implementation of the political commitment of the Ministry of Labour since 1983 to the speeding up the procedure for awarding pensions, and even completion in a period no longer than two months.

Περισσότερα...
 
Η καθιέρωση ψηφιακής διαδικασίας απονομής της σύνταξης μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2020 13:07

Από τις 23.7.2020 τέθηκε σε πλήρη ισχύ στη χώρα μας η ψηφιακή απονομή της σύνταξης με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία και μάλιστα σε όλα τα στάδιά της, ήτοι τόσο σε αυτό της αίτησης όσο και σε αυτά της έκδοσης και της κοινοποίησης της απόφασης. Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί υλοποίηση της από το 1983 πολιτικής δέσμευσης του Υπουργείου εργασίας για συντόμευση της διαδικασίας απονομής της σύνταξης, και μάλιστα για ολοκλήρωσή της σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 μηνών.

Περισσότερα...
 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων από την εγκύκλιο 34/22-7-2020 του e-ΕΦΚΑ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 12:52

Στις 22/7/2020 εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 34/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με θέμα την «κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών».

Περισσότερα...
 
The EU Posted Workers’ Directive | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 09:05

#EU Member States have until 30 July 2020 to comply with the new #PostedWorkersDirective. In our interactive #map, find out where each country is in terms of implementing the #rules and what the implementing #legislation says. https://bit.ly/3hJ7Dat

 

 

 

 


Σελίδα 12 από 57