Νέα
Climate emergency, work and employment law | Εκτύπωση |
Τρίτη, 12 Οκτώβριος 2021 15:52

How might the climate emergency shape future employment law and practice? We explore some early developments and trends.

Read More: https://bit.ly/3KLrBA7

Περισσότερα...
 
Το νέο νομικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατήσεις των Πανεπιστημιακών υπέρ ΕΛΚΕ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 13:24

Το άρθρο 113 του Ν. 4821/2021 τροποποίησε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΛΚΕ επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στο άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 συνοψίζονται στη μείωση του χρόνου παραγραφής των οφειλών υπέρ ΕΛΚΕ, στον αποκλεισμό της αναζήτησης οφειλών το ύψος των οποίων κρίνεται επουσιώδες από το νομοθέτη, στην αυτοδίκαιη παύση ισχύος πράξεων προσδιορισμού οφειλών που ανάγονται στο προγενέστερο της 31ης.12.2009 χρονικό διάστημα, στην πρόβλεψη δυνατότητας συμψηφισμού οφειλών υπό προϋποθέσεις και στη διαγραφή οφειλών Πανεπιστημιακών υπέρ ΕΛΚΕ που προσδιορίστηκαν αφότου αυτοί απεβίωσαν. 

Περισσότερα...
 
Re-affiliation at the Greek Post Pension Fund (TEA-ELTA) | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 13:21

Following the document no. 2224/13.03.2020 of the Professional Insurance Fund it has been asked whether an active employee of the Greek Post is allowed to request again the registration after he/she exercised the right to statutory withdrawal, due to the completion of 15 years insurance period, namely if the quality of beneficiary creates a legal obstacle for his/her re-affiliation in TEA-ELTA.

Περισσότερα...
 
Revision on the ETEA opinion | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 13:19

The question was raised whether the IORP II Directive, as incorporated in the Greek legal order with the Law 4680/2020, also applies to the converted Occupational Insurance Funds of article 36 of Law 4052/2012.

Περισσότερα...
 
Ενημερωτικό Δελτίο για Ν 4808/2021 | Εκτύπωση |
Τρίτη, 22 Ιούνιος 2021 10:32

O νέος Νόμος 4808/2021 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19.06.2021 φέρνει πολλές αλλαγές στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, σχετικά με τις άδειες, την προστασία των εργαζομένων, την απόλυση εργαζομένων, την τηλεργασία, το δικαίωμα απεργίας κλπ.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 10 από 56