Νέα
Τί αλλάζει στη μερική απασχόληση – Τί πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 06 Νοέμβριος 2019 14:40

Με το νέο Πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 και πλέον όταν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα της συμφωνηθείσας, ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή με προσαύξηση ίση με 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε μία επιπλέον ώρα εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερησίου ωραρίου των συγκρίσιμων εργαζόμενων στην επιχείρηση. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος, αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Η παροχή πρόσθετης εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου με την αντίστοιχη προσαύξηση αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την πάταξη της αδήλωτης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την καταστρατήγηση της φύσεως της μερικής απασχόλησης. Στόχος του νομοθέτη είναι η προστασία των εργαζόμενων μερικής απασχόλησης από την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καθώς και η αποφυγή προσφυγής των εργοδοτών σε καταχρηστικού τύπου συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η ανωτέρω προσαύξηση λειτουργεί σαν κίνητρο προτίμησης από τους εργοδότες της σύμβασης πλήρους έναντι της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να αναζητήσει δικαστικώς τις ανωτέρω καθυστερούμενες αποδοχές με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Περισσότερα...
 
Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 05 Ιούλιος 2019 06:47

Ως γνωστόν μετά την έκδοση Υπουργικής απόφασης αναφορικά με το νόμο 4618/2019 άρθρο 24, η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε αίτηση αναστολής εκτέλεσης και έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης. Η αίτηση προσωρινής διαταγής συζητήθηκε σε τμήμα του ΣτΕ την 1/7/2019 και απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να πιστωθούν οι συνάδελφοί μας με τα αναδρομικά 6 μηνών έτους 2019 φορολογημένα με συντελεστή 20%, όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία καθώς και με τον μήνα Ιούλιο.

Περισσότερα...
 
Οι εργοδότες στην Ελλάδα θα πρέπει να παράσχουν έναν επιχειρηματικό λόγο για τον τερματισμό της σύμβασης ενός εργαζόμενου μετά την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας. | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 11:59

Ο πρόσφατος ελληνικός νόμος (νόμος 4611/2019) ενισχύει την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση που η σύμβασή τους τερματιστεί, επικυρώνοντας τις προηγούμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Σε ευθυγράμμιση με το άρθρο 24 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, προβλέπεται η ύπαρξη έγκυρου νόμιμου λόγου κατά τον τερματισμό των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου.

Περισσότερα...
 
Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 08:26

Η ΑΠΔΠΧ κατάρτισε σχέδιο καταλόγου με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ.

Διαβάστε περισσότερα: Άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ

 

 
Αποκλειστική Συνεργασία για νομικά ζητήματα της ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία με το Ελληνο-Φιλανδικό Επιμελητήριο στηρίζοντας τα μέλη του σε κάθε βήμα των δραστηριοτήτων τους. | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 13:16

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της 27ης Μαρτίου 2019 του ΕΛΛΗΝΟ ΦΙΛΑΝΔΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Διάβασε περισσότερα:

 


Σελίδα 9 από 54