Νέα
Immigration and Global Mobility Update / September 2022 | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 11:13

Every 2 months, experts from around the world put together an Update on immigration & global mobility, setting out recent changes to the law. See our Update of Greece for September 2022, including new rules for 15 countries

Περισσότερα...
 
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πώς θα λειτουργεί | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022 10:06

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

Περισσότερα...
 
Protection from dismissal for data protection officers | Εκτύπωση |
Κυριακή, 22 Μάιος 2022 00:00

Do data protection officers have special protection from dismissal? A recent (non-final) ruling in Spain clarifies the remedies for DPOs who are unfairly dismissed, and Ius Laboris lawyers explain how the position differs in their countries.

Περισσότερα...
 
Νέος κατώτατος μισθός | Εκτύπωση |
Τρίτη, 17 Μάιος 2022 13:22

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 38866/21.4.2022 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, από 1 Μαΐου 2022, αυξήθηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο και καθορίστηκε, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες απασχολούμενους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

Περισσότερα...
 
Workplace health and safety training | Εκτύπωση |
Τρίτη, 03 Μάιος 2022 17:12

7 April is UN World Health Day and one way employers can protect their employees' health and wellbeing at work is through regular training. We take a look at new training duties for employers in Italy, and the position in other countries.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 7 από 57