Νέα
Bringing employees back to the office | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023 16:58

Remote work has proliferated since the pandemic, but now some companies are trying to bring their employees back to the office. What steps might employers need to take? 

Περισσότερα...
 
International recognition for our employment practice by Business Today Lawyer Awards | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023 12:16

We are delighted to announce that the seasoned journalists and business experts of Business Τoday have ranked our Partner Dr. Dimitrios Kremalis as one of the most influential employment lawyers of Greece for 2023, acknowledging him as “one of the go-to lawyers in the employment industry”.

Περισσότερα...
 
Can employers monitor their employees’ social media posts? | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 03 Νοέμβριος 2023 15:52

Increasingly, employers are being made aware of employee misconduct that is evidenced by photos, videos or other social media posts. What are employers allowed to do when it comes to their employees' posts, what are the limits, what should they bear in mind when using these posts? 

Περισσότερα...
 
Βασικές ρυθμίσεις του N. 5053/2023 με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023 14:41

Βασικές ρυθμίσεις του N. 5053/2023 με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγονται μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών στο ΠΣ Εργάνη ΙΙ και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

  • Σε σύμβαση αορίστου χρόνου μπορεί να τεθεί δοκιμαστική περίοδος μέχρι 6 μήνες αντί για 12 μήνες όπως ίσχυε με το προγενέστερο καθεστώς. Σε σύμβαση ορισμένου χρόνου ως χρόνος δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να τεθεί ανάλογος προς τη συνολική διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η δοκιμαστική περίοδος να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικά ορισμένου χρόνου με ανώτατο όριο τους 6 μήνες. H μείωση του χρόνου δοκιμαστικής περιόδου δεν έχει επίπτωση ως προς την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς αποζημίωση εντός των 12 μηνών της σύμβασης.
Περισσότερα...
 
Neurodiversity, autism and work | Εκτύπωση |
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023 15:55

Neurodiversity is a relatively new term, but increasing numbers of employers are seeking to plug their skills gap by developing a more neurodiverse workplace. This article gives some guidance on how HR can assist.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 4