Νέα
Επείγουσα Μετάβαση Ασφαλισμένου Ασθενούς στο εξωτερικό: | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 04 Μάιος 2006 09:46
Με πρόσφατες αποφάσεις του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δέχθηκε την επιχειρηματολογία του Δικηγόρου-Συνεργάτη της Εταιρείας Παναγιώτη Γ. Φλέσσα προς αναστολή εκτέλεσης αρνητικής πράξης του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και επέτρεψε την μεταμόσχευση ήπατος στο εξωτερικό σε ασφαλισμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Θεώρησε, δηλαδή, το Δικαστήριο ότι η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου συνιστά πραγματική κατάσταση χρήζουσα προστασίας, προκειμένου να διατηρηθεί αυτός εν ζωή, η οποία επιβάλλει την χορήγηση της αναγκαίας εγγυητικής επιστολής, η οποία διετάχθη από το Δικαστήριο ώστε να εξασφαλισθεί η προσωρινή προστασία της αποτελεσματικής κάλυψης του ασθενούς.

Συγκεκριμένα, διετάχθη αρχικά ως προσωρινό έκτακτο μέτρο το Ταμείο να χορηγήσει αμέσως την αναγκαία για την κλινική της αλλοδαπής επιστολή, η χορήγηση της οποίας επέτρεψε ήδη στον ασφαλισμένο την μετάβαση και ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου θεραπείας του εκεί.

Στην συνέχεια, ανεστάλη η άρνηση του Ταμείου Προνοίας να χορηγήσει επιστολή εγγυητική της κάλυψης όλων των εξόδων του προμεταμοσχευτικού ελέγχου και της επικείμενης ηπατικής μεταμόσχευσης ασφαλισμένου δικηγόρου στην ιδιωτική κλινική κρατικού νοσοκομείου επιπροσθέτως της χορήγησης του κοινοτικού εντύπου Ε112.

Η υπόθεση παρουσιάζει διπλό ενδιαφέρον: πέρα από το εύλογο σχετικό οικονομικό ενδιαφέρον για τους εμπλεκόμενους, ασφαλισμένοι και Ταμεία θα πρέπει να προσέξουν τις ευρύτερες επιπτώσεις της απόφασης αυτής ιδίως ενόψει των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών. Η απόφαση της Αναστολής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς διοικητικού δικαίου εν σχέσει με την δικονομία των αρνητικών πράξεων:  συγκεκριμένα η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την τάση των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας μας να δέχονται κατά περίπτωση την αναστολή αρνητικών διοικητικών πράξεων ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται και επί κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων η τάση αυτή.

 
Προοπτική απονομής μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε Μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΤΣΜΕΔΕ | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2005 09:51
Χωρίς πρόβλημα θα γίνεται η απονομή των παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και είτε υπάγονται υποχρεωτικά είτε έχουν επιλέξει αποκλειστικά την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Σχετικά είχε ανακύψει το ζήτημα αν δικαιούνται μερίσματος από το Ταμείο παρά το γεγονός ότι, ενώ μετέχουν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ αυτού κρατήσεις ως μέτοχοι (4%) και όχι ως τρίτοι (1%), δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση στο Ταμείο του Δημοσίου.
Περισσότερα...
 
Συμμετοχή της Εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα της World Bank με θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2005 10:22
Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" παρείχε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο.
Περισσότερα...
 
Φορολόγηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΕΑ | Εκτύπωση |
Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2005 10:24
Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών διασαφηνίστηκε το ισχύον καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης των εργοδοτικών εισφορών στα ΤΕΑ.
Περισσότερα...
 


Σελίδα 43 από 43