Νέα
Το καθεστώς της αναιτιώδους καταγγελίας δεν είναι συμβατό με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη | Εκτύπωση |
Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018 09:39

Το Πρωτοδικείο Πειραιώς εφαρμόζει το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και ανοίγει νέο δρόμο στο ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε μια ιστορικά σημαντική απόφαση  (ΜΠΠειρ 3220/2017) καθώς για πρώτη φορά από την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ελληνικό δικαστήριο εφαρμόζει άμεσα το άρθρο 24 αυτού. Το άρθρο 24 απαγορεύει την αναιτιολόγητη καταγγελία και εφεξής τα ελληνικά δικαστήρια θα πρέπει να ερευνούν την ύπαρξη ή μη βάσιμου λόγου και να θεωρούν άκυρη κάθε απόλυση που δεν στηρίζεται σε τέτοιον.

Περισσότερα...
 
Δικαστική απόφαση για το ΛΕΠΕΤΕ δικαιώνει τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας | Εκτύπωση |
Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018 08:37

Δεκτές έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 100 αιτούντων – συνταξιούχων κατά της Ε.Τ.Ε., οι οποίες εκδικάστηκαν στις 29-01-2018 με πληρεξούσιους δικηγόρους τους Αλ. Στρίμπερη, Ι. Καρούζο και τον Ομ. Καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο  Δ. Κρεμαλή, Διαχειριστή εταίρο της  ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία

Περισσότερα...
 
GDPR (EU2016/679) | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2018 12:42

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμοί καθώς και δημόσιοι φορείς - που ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία - καλούνται να εφαρμόσουν μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα που εισάγει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, πριν την εφαρμογή του στις 25 Μαΐου 2018.  

Με στόχο να μειωθούν οι πιθανότητες επέλευσης κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών θα πρέπει να τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά τα στοιχεία των ιδίων, ο σκοπός επεξεργασίας, οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και οι κατηγορίες των αποδεκτών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, πως η υποχρέωση αυτή δεν αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, εκτός κι εάν επεξεργάζονται ευαίσθητα δεδομένα ή από την επεξεργασία ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Περισσότερα...
 
Έγκυες εργαζόμενοι μπορούν να απολύονται στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2018 12:40

Σε πρόσφατη απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι ομαδικές απολύσεις συνιστούν εξαιρετική περίσταση που δικαιολογεί την απόλυση εγκύου εργαζόμενης. Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Jessica Porras Guisado κατά Bankia S.A. (C‑103/16) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 10 της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, το οποίο απαγορεύει την απόλυση εγκύων εργαζόμενων «εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους», στο πλαίσιο του δικαίου των ομαδικών απολύσεων.

Περισσότερα...
 
Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία καταχωρήθηκε στον «Οδηγό Νομικών Υπηρεσιών» LEGAL 500 | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 10 Μάιος 2018 15:01

The Legal 500 LogoΓια 32 χρόνια ο «Οδηγός Νομικών Υπηρεσιών» LEGAL 500 αναλύει τις δυνατότητες των Δικηγορικών Εταιριών σε όλο το κόσμο, με ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ανανεώνεται και επικαιροποιείται κάθε χρόνο για να φέρει το πιο ενημερωμένο όραμα της Παγκόσμιας Νομικής Αγοράς. Το LEGAL 500 αξιολογεί τα πλεονεκτήματα των Δικηγορικών Εταιριών σε περισσότερες από 150 χώρες τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 4 από 43