Βιβλία

Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

Αθήνα, τυπογρ. Δ. Λουλούδη

Έκδοση: 1972

Σελίδες: 43

 

Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

Αθήνα

Νομική Βιβλιοθήκη

Έτος Έκδοσης: 2003

Συνεργάστηκαν οι Ευαγγελία Σκυλλάκου, Μαρία Δερεδάκη, Θεόδωρος Στίγκας, Μαρία Γρηγοροπούλου, Σοφία Παυλάκη, Μαρίνα Τερζόγλου

 

Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

Αθήνα

Καλλιτεχνικόν Τυπογραφείον

Έτος: 1972

Σελίδες: 77

Ερμηνεία άρθρων 101-137 Ν. 4149/1961

 

Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

Διδακτορική Διατριβή,

Αθήνα

Έτος Έκδοσης: 1976

Σελίδες: 252

 

Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής

Αθήνα

Έτος Έκδοσης: 1982

Σελίδες: 358

 


Σελίδα 1 από 5