Αρχείο νέων

Αποτέλεσμα εικόνας για Κ.Ε.Α.ΟΤο ρήμα «χρωστάω» ή «οφείλω» είναι εκείνο που χρησιμοποιείται ή ακούγεται περισσότερο από ποτέ τα τελευταία μνημονιακά έτη στην κοινότητα των ασφαλισμένων, είτε σε προσωπικές συζητήσεις τους με συγγενείς-φίλους-γνωστούς, είτε στις συναλλαγές τους με τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η οικονομική «δυσπραγία» σε όλο και περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά αποτελεί, δυστυχώς, καθημερινή πραγματικότητα, με ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά και ψυχολογικές συνέπειες για το μέσο ασφαλισμένο. 

 

Ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Bd. VIII, J. Schweitzer Vlg., Berlin 1980, σ. 71-84.       

 

www.acci.gr (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

www.acsmi.gr (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών)

www.adae.gr (Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών)

www.athensbusinessclub.gr

www.bhcc.gr (Βρετανοελληνικό Επιμελητήριο)

www.ccifhel.org.gr (Γαλλοελληνικό Επιμελητήριο)

www.csrhellas.gr (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

www.diske.gr (Νομική Επιθεώρηση)

www.eaa.gr (Εθνική Αναλογιστική Αρχή)

www.ebusinessforum.gr (business forum του Υπουργείου Ανάπτυξης)

www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc (ΕΔΔΑ)

www.e-forologia.gr/cms

www.elinyae.gr (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)

www.elke.gr (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων)

www.sev.org.gr (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών)

www.german-chamber.gr (Γερμανοελληνικό Επιμελητήριο)

www.ggb.gr (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)

gge.gov.gr/ (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)

www.ggka.gr (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

www.gsee.gr (Γενική Συνομοσποννδία Εργατών Ελλάδας)

www.hepo.gr (Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου)

www.ika.gr (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

www.iobe.gr (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)

www.kepea.gr (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ)

www.kethi.gr (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας)

www.moh.gov.gr (Υπουργείο Υγείας )

www.nee.gr (Ναυτικό Επιμελητήριο)

www.nsk.gov.gr (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

www.omed.gr (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας)

www.paep.org.gr (Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ)

www.synigoros.gr (Συνήγορος του Πολίτη)

www.synigoroskatanaloti.gr (Συνήγορος Καταναλωτή)

www.ypakp.gr (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

www.mindev.gov.gr(Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού)

www.ministryofjustice.gr (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

www.ydmed.gov.gr (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

www.ypes.gr (Υπουργείο Εσωτερικών)

www.minfin.gr (Υπουργείο Οικονομικών)

www.gsis.gr (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)

 

 

site_links_1

www.aeip.net (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection)

www.bbc.co.uk (BBC)

www.bls.gov (Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας-ΗΠΑ)

www.­gls.­dk (Κέντρο Αγοράς Εργασίας και Κοινωνικών Ερευνών-Δανία)

www.echr.coe.int (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)

europa.eu/index_el.htm (Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

www.europarl.europa.eu (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

www.inrs.fr (Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας-Γαλλία)

www.internationallawoffice.com

www.ipe.com (Investment & Pensions Europe)

www.lse.fr (Liaisons Sociales Européennes)

www.ngo.org (portal για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του ΟΗΕ)

www.observatoire-retraites.org (Εθνικό Παρατηρητήριο Συντάξεων-Γαλλία)

www.osha.gov (Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΗΠΑ)

www.ssa.gov (Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλειας-ΗΠΑ)

www.taxsites.com (portal για ιστοσελίδες σχετικές με τη φορολογία)

www.wikilaw3k.org (WikiLaw3k.org)