Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πώς θα λειτουργεί

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

 

Η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας για τις εν λόγω επιχειρήσεις - εργοδότες άρχεται την 1η Ιουνίου 2022 και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 30η Ιουνίου 2022, ενώ για τις λοιπές επιχειρήσεις άρχεται από 1/10/2022 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/11/2022. Συνεπώς, αλλάζουν και τα έντυπα που θα υποβάλλονται από τους εργοδότες στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα είναι τα ακόλουθα:

 

A. Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:Συμβατικές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης, Σύστημα Απασχόλησης (5ήμερη/6ήμερη), Στοιχεία Διαλείμματος, καθώς και Δυνατότητα Ευέλικτης Προσέλευσης. 

Τα στοιχεία της δήλωσης συμπληρώνονται από τους εργοδότες που θα ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα αργότερα ως εξής: 

  • Κατά την πρώτη εφαρμογή απογραφικά, προκειμένου το σύνολο του προσωπικού τους να είναι απογεγραμμένο κατά την 30/6/2022. Η απογραφική διαδικασία μπορεί να γίνει και σταδιακά από 1/6/2022 έως και το αργότερο 30/6/2022 ενώ για τις λοιπές επιχειρήσεις από 1/10/2022 ως 30/11/2022 (που μπορεί να γίνει και σταδιακά),
  • Για όλες τις επιχειρήσεις σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούμενη από 1/6/2022 και εντεύθεν τα εν λόγω στοιχεία (ήτοι βασικά στοιχεία εργοδότη, ημερομηνία αναφοράς δήλωσης/μεταβολής, στοιχεία εργαζομένου που αφορούν, συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο με προσδιορισμό προσέλευσης του εργαζομένου, 5θήμερη ή 6ήμερη εργασία, διάρκεια διαλείμματος και εάν είναι εντός ή εκτός ωραρίου και ευέλικτη προσέλευση) συμπληρώνονται στο έντυπο Ε3 στο οποίο επιπλέον προστίθεται και πεδίο ώρας αποχώρησης κατά την 1η μέρα πρόσληψης έτσι ώστε να διαμορφώνεται ωράριο για την 1η μέρα,
  • Σε περιπτώσεις μεταβολών στοιχείων δήλωσης, τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την εφαρμογή της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν.

 

B. Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: στοιχεία για εργαζόμενους με σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο, στοιχεία για εργαζόμενους με μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα ωράριο και στοιχεία αδειών (όχι μόνο ετήσιας άδειας) εργαζομένων που θα δηλώνεται απογραφικά εντός του πρώτου 10ήμερου του μήνα που έπεται τον μήνα χορήγησης της άδειας. Τα στοιχεία για το ωράριο (σταθερό ή μεταβαλλόμενο) θα πρέπει να υποβάλλονται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι θα ενταχθούν στην ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας (δηλαδή μετά την 1/6/2022 για τις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης και μετά 1/10/2022 για τις λοιπές επιχειρήσεις) δεν θα γίνεται υποβολή πλέον του Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου και θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν υποβολή της δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας.

Τα στοιχεία του ωραρίου (σταθερό ή μεταβαλλόμενο) θα υποβάλλονται ως εξής: 

  • Κατά την πρώτη εφαρμογή (από 1/6/2022 έως 30/6/2022) απογραφικά και αυθημερόν για το σύνολο των εργαζομένων τους που δηλώθηκαν ως εντασσόμενοι στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, οπότε και τυχόν αλλαγή του προγράμματος εργασίας για τους εργαζόμενους αυτούς παύει να δηλώνεται εφεξής με Ε4 Συμπληρωματικό Ωραρίου. Για τις λοιπές επιχειρήσεις θα γίνεται από 1/10/2022 έως 30/11/2022),
  • Σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούμενη από 1/6/2022 και εντεύθεν για τους εντασσόμενους στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας εργαζομένους. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αλλαγή του προγράμματος εργασίας για τους νέους εργαζομένους παύει να δηλώνεται εφεξής με Ε4 Συμπληρωματικό Ωραρίου,
  • Σε περιπτώσεις μεταβολών της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας. Τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο που αφορούν.

 

Η υποχρέωση υποβολής Ε8 για την αναγγελία της Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης εξακολουθεί να υφίσταται. Κατά την υποβολή των στοιχείων της άδειας θα αναφέρονται και ο τύπος της άδειας και η ώρα έναρξης και ώρα λήξης της άδειας (εάν πρόκειται για άδεια συγκεκριμένων ωρών). Η δήλωση για τις άδειες θα υποβάλλεται  από εργοδότες- επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ, όπως οι επιχειρήσεις αυτές καθορίζονται στο Μέρος Α' της Υπουργικής Απόφασης, για άδειες χορηγούμενες από 1/6/2022 έως και 30/6/2022 σε εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και στην ψηφιακή κάρτα. Η δήλωση για τις άδειες θα υποβάλλεται για άδειες χορηγούμενες από 1/10/2022 έως και 30/11/2022 για εργαζομένους που απασχολούνται στις λοιπές επιχειρήσεις.

 

Από την ημερομηνία υποχρεωτικής ενεργοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, όπου γίνεται άμεση καταγραφή της πραγματικής έναρξης και λήξης της απασχόλησης των εργαζομένων τους. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούν μεταβατικά, μέχρι την εγκατάσταση δικού τους συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, λογισμικό που τους παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σύστημα αυτό διαβιβάζει αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο τις εγγραφές για την έναρξη και λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί εργασιακών ζητημάτων επικοινωνήστε:

E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
T: 210-6431387
F: 210-6460313