Αρχείο νέων
Βασικές ρυθμίσεις του N. 5053/2023 με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 18 Οκτώβριος 2023 14:41

Βασικές ρυθμίσεις του N. 5053/2023 με τον οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγονται μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών στο ΠΣ Εργάνη ΙΙ και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

  • Σε σύμβαση αορίστου χρόνου μπορεί να τεθεί δοκιμαστική περίοδος μέχρι 6 μήνες αντί για 12 μήνες όπως ίσχυε με το προγενέστερο καθεστώς. Σε σύμβαση ορισμένου χρόνου ως χρόνος δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να τεθεί ανάλογος προς τη συνολική διάρκεια της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η δοκιμαστική περίοδος να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικά ορισμένου χρόνου με ανώτατο όριο τους 6 μήνες. H μείωση του χρόνου δοκιμαστικής περιόδου δεν έχει επίπτωση ως προς την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς αποζημίωση εντός των 12 μηνών της σύμβασης.
Περισσότερα...
 
Neurodiversity, autism and work | Εκτύπωση |
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023 15:55

Neurodiversity is a relatively new term, but increasing numbers of employers are seeking to plug their skills gap by developing a more neurodiverse workplace. This article gives some guidance on how HR can assist.

Περισσότερα...
 
Kremalis Law Firm is ranked in the Top Tier in the Legal 500 EMEA 2023 Guide | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2023 13:42

KREMALIS - Law Firm has the honor of being established in the Top Tier in the areas of Employment and Insurance in Greece, according to the ranking of the Legal 500 EMEA 2023 Guide.

Περισσότερα...
 
Immigration & Global Mobility Update | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023 14:29

Every two months, our experts from around the world put together an update on immigration and global mobility practice, setting out recent changes to the law, policies and procedures. See our Update for September 2023, with the new rules for 12 jurisdictions. Read More

Περισσότερα...
 
Road transport regulations: the ‘mobility pack’ | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023 14:22

The so called ‘mobility pack’ (a 2020 EU Directive and two related regulations affecting road transport) is another European step in the direction of ensuring fair competition and socially sustainable working conditions in the transport sector. The Directive was required to be implemented by all EU countries by February 2022. The Italian piece of implementing legislation is now in force.  Read More

 
Περισσότερα...
 


Σελίδα 2 από 57