Αρχείο νέων
Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία ενισχύει την ομάδα του Δημοσίου Δικαίου | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2018 11:59

Η Δικηγορική εταιρεία ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία, καλωσορίζει τους Dr. Jur.  Ιωάννη Ελ. Κοϊμτζόγλου ως Εταίρο, επικεφαλής του τμήματος Δημοσίου Δικαίου και την κα. Σοφία Λιακάρα, ως  Senior Associate  του ιδίου τμήματος.

Περισσότερα...
 
Δικαίωση για συνταξιούχους της ΕΤΕ | Εκτύπωση |
Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018 13:28

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή 360 συνταξιούχων κατά της Ε.Τ.Ε. για τη διεκδίκηση της μέχρι τώρα διακοπείσας χρηματοδότησης ΛΕΠΕΤΕ. Η αγωγή εκδικάστηκε στις 17-09-2018 και οι συνταξιούχοι εκπροσωπήθηκαν από το πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Καθηγητή, Κωνσταντίνο Κρεμαλή, εταίρο της ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία.

Περισσότερα...
 
Επαγγελματική ευθύνη και επιχειρηματικός κίνδυνος από ιατροασφαλιστικές συμβάσεις του Κωνσταντίνου Κρεµαλή, ∆ικηγόρου ΑΠ - Καθηγητή του ∆ικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Υγείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2018 14:01

1. Εννοιολογικοί προσδιορισµοί και κοινωνικοοικονοµικοί κίνδυνοι

2. Βασικά νοµικά προβλήµατα

3. Νοµική προστασία και αναγκαίες νοµοθετικές παρεµβάσεις

Περισσότερα...
 
Kείμενο/Οδηγία της ΕΕ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2018 13:54

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/2341 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ).

Διαβάστε περισσότερα

 
Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 12:47

Διαβάστε περισσότερα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY Ε8 «Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» Έκδοση 01 (19.07.2018)

 


Σελίδα 8 από 50