Αρχείο νέων
Μεταβίβαση επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις | Εκτύπωση |
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2007 09:21

Η έννοια της μεταβίβασης επιχειρήσεων και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων έναντι του νέου αλλά και του παλαιού εργοδότη. Η επιχειρηματική δράση είναι δυνατόν να προκαλέσει πεδίο έντονης διακινδύνευσης για τα συμφέροντα των μισθωτών μιας επιχείρησης. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης, καθώς η τύχη των εργασιακών σχέσεων φαντάζει αμφίβολη.

Tα τελευταία χρόνια οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων ολοένα και αυξάνονται, ενώ παράλληλα η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων δημιούργησε στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, με πιο πρόσφατο και ισχύον το Π.Δ.178/2002, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ.

Περισσότερα...
 
trESS | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2006 09:41
Το δίκτυο trESS στοχεύει στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην διαμόρφωση δικτύων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εναρμόνισης των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης στα 25 Κράτη-μέλη. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την EC DG EMPL και εκτελείται από το Πανεπιστήμιο του Ghent σε συνεργασία με ανεξάρτητους και υψηλού επιπέδου επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλα τα 25 κράτη-μέλη.
Περισσότερα...
 
Υπεροχή του κοινοτικού δικαίου σε ομαδικές απολύσεις για κλείσιμο εργοστασίου(Περίληψη αγόρευσης του Καθηγητή Κ. Κρεμαλή και σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων) | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2006 09:43
Τα γεγονότα αφορούσαν απολύσεις που έλαβαν χώρα προ δεκαετίας περίπου επί οριστικής παύσης λειτουργίας εργοστασίου στη Βόρεια Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή είχε οδηγήσει σε σειρά θετικών για την επιχείρηση δικαστικών αποφάσεων από τα Εθνικά Δικαστήρια, ενώ για την ερμηνεία των σχετικών ευρωπαϊκών διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων υπεβλήθη προδικαστικό ερώτημα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προς το ΔΕΚ.
Περισσότερα...
 
Επείγουσα Μετάβαση Ασφαλισμένου Ασθενούς στο εξωτερικό: | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 04 Μάιος 2006 09:46
Με πρόσφατες αποφάσεις του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δέχθηκε την επιχειρηματολογία του Δικηγόρου-Συνεργάτη της Εταιρείας Παναγιώτη Γ. Φλέσσα προς αναστολή εκτέλεσης αρνητικής πράξης του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και επέτρεψε την μεταμόσχευση ήπατος στο εξωτερικό σε ασφαλισμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Θεώρησε, δηλαδή, το Δικαστήριο ότι η κρίσιμη κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου συνιστά πραγματική κατάσταση χρήζουσα προστασίας, προκειμένου να διατηρηθεί αυτός εν ζωή, η οποία επιβάλλει την χορήγηση της αναγκαίας εγγυητικής επιστολής, η οποία διετάχθη από το Δικαστήριο ώστε να εξασφαλισθεί η προσωρινή προστασία της αποτελεσματικής κάλυψης του ασθενούς.

Συγκεκριμένα, διετάχθη αρχικά ως προσωρινό έκτακτο μέτρο το Ταμείο να χορηγήσει αμέσως την αναγκαία για την κλινική της αλλοδαπής επιστολή, η χορήγηση της οποίας επέτρεψε ήδη στον ασφαλισμένο την μετάβαση και ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου θεραπείας του εκεί.

Στην συνέχεια, ανεστάλη η άρνηση του Ταμείου Προνοίας να χορηγήσει επιστολή εγγυητική της κάλυψης όλων των εξόδων του προμεταμοσχευτικού ελέγχου και της επικείμενης ηπατικής μεταμόσχευσης ασφαλισμένου δικηγόρου στην ιδιωτική κλινική κρατικού νοσοκομείου επιπροσθέτως της χορήγησης του κοινοτικού εντύπου Ε112.

Η υπόθεση παρουσιάζει διπλό ενδιαφέρον: πέρα από το εύλογο σχετικό οικονομικό ενδιαφέρον για τους εμπλεκόμενους, ασφαλισμένοι και Ταμεία θα πρέπει να προσέξουν τις ευρύτερες επιπτώσεις της απόφασης αυτής ιδίως ενόψει των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών. Η απόφαση της Αναστολής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς διοικητικού δικαίου εν σχέσει με την δικονομία των αρνητικών πράξεων:  συγκεκριμένα η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την τάση των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας μας να δέχονται κατά περίπτωση την αναστολή αρνητικών διοικητικών πράξεων ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται και επί κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων η τάση αυτή.

 
Προοπτική απονομής μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε Μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΤΣΜΕΔΕ | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2005 09:51
Χωρίς πρόβλημα θα γίνεται η απονομή των παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και είτε υπάγονται υποχρεωτικά είτε έχουν επιλέξει αποκλειστικά την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Σχετικά είχε ανακύψει το ζήτημα αν δικαιούνται μερίσματος από το Ταμείο παρά το γεγονός ότι, ενώ μετέχουν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ αυτού κρατήσεις ως μέτοχοι (4%) και όχι ως τρίτοι (1%), δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση στο Ταμείο του Δημοσίου.
Περισσότερα...
 


Σελίδα 56 από 57