Αρχείο νέων
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πώς θα λειτουργεί | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022 10:06

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

Περισσότερα...
 
Νέος κατώτατος μισθός | Εκτύπωση |
Τρίτη, 17 Μάιος 2022 13:22

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 38866/21.4.2022 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, από 1 Μαΐου 2022, αυξήθηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο και καθορίστηκε, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες απασχολούμενους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

Περισσότερα...
 
Fall ‘commuting’ to home office an occupational accident in Germany | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022 12:26
The German Federal Social Court has ruled that an employee who slipped and fell on his way from bed to his home office was protected by statutory accident insurance. Other countries treat home office accidents differently. 
During the COVID-19 pandemic, working from home has become well-established. Until recently, however, it was largely unclear to what extent employees working from home were protected by German statutory accident insurance. The German Federal Social Court (Bundessozialgericht) has now passed a widely publicised decision on this issue.
In its ruling of 8 December 2021 (reference B 2 U 4/21), the Federal Social Court decided that an employee who slipped and fell in the morning on his way from bed to his home office was protected by statutory accident insurance.

Read More: https://rb.gy/gvmpjg

Περισσότερα...
 
Workplace health and safety training | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022 12:09

Workplace #health and #safety training: Read more: https://bit.ly/3Kn3APT

Περισσότερα...
 
What to avoid asking in interviews | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022 12:01

'In #Germany and #Greece, the employee has the right to lie and is entitled not to experience negative consequences from doing so'

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 54