Συνεργάτες Δικηγόροι

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημoσίου Δικαίου

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

 

 

 

 

Βιογραφικό

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011), Μεταπτυχιακό στο γενικό δημόσιο δίκαιο (Master II), Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (2012), Διδακτορικό στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (2019).

Μέλος : Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2013).

Τομείς Δραστηριότητας : Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιατρικό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Επαγγελματική Εμπειρία : Βοηθός λέκτορας στο Ινστιτούτο προετοιμασίας για τη γενική διοίκηση, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (2015-2016), Βοηθός του Άμισθου Προξένου της Ελλάδος στο Στρασβούργο-Γαλλία (2013), Ασκούμενη στη Μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης (2013), Ασκούμενη δικηγόρος στη Δικηγορική εταιρεία « Κρεπούρη και συνεργάτες » (2011-2012).

Επιστημονική Δραστηριότητα : Διδακτορική διατριβή με θέμα : « H δικαιολόγηση της μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης στο πλαίσιο των ενδοκρατικών συγκρούσεων ».

Δημοσίευση : « L’internationalisation des constitutions des Etats en crise : l’encadrement du pouvoir constituant originaire par le droit international », Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2014.