Δίκαιο Αλλοδαπών

Οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" ασχολούνται με όλες τις πτυχές του εκπατρισμού των εργαζομένων και των εργοδοτών ανά τον κόσμο. Tον χειρισμό υποθέσεων αναλαμβάνει, ειδικότερα, ομάδα δικηγόρων με εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης, με την χρήση της κατάλληλης τεχνογνωσίας που παρέχει το διεθνές δίκτυο του Ius Laboris.

Η εταιρεία μας μπορεί να παράσχει νομική βοήθεια σε θέματα τοπικής μετανάστευσης και εκπατρισμού: από τη νομική συμβουλευτική σε θέματα θεωρήσεων ατομικών διαβατηρίων, αδειών εργασίας και παραμονής (residence-working permits) ή visas, έως και το σχεδιασμό επιχειρηματικών στρατηγικών.