Ποινικό Δίκαιο

site_poiniko

Η «ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία»,  διαθέτοντας εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ποινικού περιεχομένου από πταίσματα έως κακουργήματα, είναι σε θέση να προσφέρει νομική αρωγή και δικαστική εκπροσώπηση σε κάθε είδους υπόθεση που αφορά ιδιώτες ή εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη νομική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων μέχρι την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας είτε προς υπεράσπιση, ή προς υποστήριξη της κατηγορίας. Επίσης προσφέρονται συνδυασμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης που καλύπτουν όλο τα φάσμα του οικονομικού ποινικού δικαίου.

Η εμπειρία της Εταιρείας στα ποινικά ακροατήρια και η στελέχωση της με δικηγόρους εξειδικευμένους στο χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων, παρέχουν τα εχέγγυα της πλέον αποτελεσματικής δικαστικής εκπροσώπησης.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κάτωθι τομείς εξειδίκευσης: 

 • Οικονομικά Εγκλήματα (π.χ. πτωχευτικά, τελωνειακά, φορολογικά αδικήματα, ακάλυπτες επιταγές).
 • Εγκλήματα κατά της τιμής (πχ. συκοφαντική δυσφήμηση).
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πχ. πλαστογραφία).
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (πχ. κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας).
 • Εγκλήματα κατά της περιουσίας (πχ. απάτη, απιστία).
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης (πχ. ψευδορκία).
 • Εργατικά ατυχήματα.
 • Αυτοκινητικά ατυχήματα.
 • Παραβάσεις Αγορανομικών/ Υγειονομικών Διατάξεων.
 • Σωματικές Βλάβες.
 • Ενδοοικογενειακή Βία.