Ποινικό Δίκαιο

site_poiniko

Η «ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία»,  διαθέτοντας εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ποινικού περιεχομένου από απλά πταίσματα έως σημαντικά κακουργήματα, είναι σε θέση να προσφέρει νομική αρωγή και δικαστική εκπροσώπηση σε κάθε είδους υπόθεση που αφορά ιδιώτες ή εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη νομική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών και υπομνημάτων μέχρι την παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. Επίσης προσφέρονται συνδυασμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικής και ποινικής ευθύνης που καλύπτουν όλο τα φάσμα του οικονομικού ποινικού δικαίου.

Η εμπειρία της Εταιρείας στα ποινικά ακροατήρια και η στελέχωση της με δικηγόρους εξειδικευμένους στο χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων παρέχουν τα εχέγγυα της πλέον αποτελεσματικής δικαστικής εκπροσώπησης.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κάτωθι τομείς εξειδίκευσης: 

  • Οικονομικό Έγκλημα
  • Φορολογικές παραβάσεις 
  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα
  • Σωματικές/Υλικές Βλάβες
  • Ενδοοικογενειακή Βία
  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας / περιουσίας.
  • Εργατικά/Αυτοκινητικά ατυχήματα
  • Παραβάσεις Αγορανομικών/ Υγειονομικών Διατάξεων