Οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" απασχολούνται όλο και περισσότερο με τη νομική πρόληψη συγκρούσεων Κράτους – διοικούμενων καθώς και με τη δικαστική επίλυση διοικητικών διαφορών.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για την εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων με εισαγωγή αλλοδαπών κεφαλαίων και αξιοποίηση αναπτυξιακών κινήτρων. Δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις σχετικές με άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων.
  • Νομική στήριξη για την προστασία της υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Δικαστική απόκρουση πειθαρχικών διώξεων.
  • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων ενώπιον διοικητικών αρχών (Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) για την ομαλή εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων.
  • Δικαστικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων για ζημιογόνες πράξεις κρατικών λειτουργών.