Οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου. Αναλυτικότερα, η εταιρία μας διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση  καθώς και στη δικαστική επίλυση διοικητικών διαφορών.

 

Mεταξύ άλλων παρέχονται και υπηρεσίες σχετικά με:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για την εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων με εισαγωγή αλλοδαπών κεφαλαίων και αξιοποίηση αναπτυξιακών κινήτρων. Δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις σχετικές με άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων.
  • Νομική στήριξη για την προστασία της υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Δικαστική απόκρουση πειθαρχικών διώξεων και άσκηση αιτήσεων ακύρωσης και προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων.
  • Υποστήριξη των ενδιαφερομένων ενώπιον διοικητικών αρχών (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια κ.ά. ) για την ομαλή εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων.
  • Δικαστικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων για ζημιογόνες πράξεις κρατικών λειτουργών.