Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία"  εξειδικεύεται στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου με σημαντική εμπειρία τόσο σε καθημερινά θέματα που αφορούν στις σχέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων με τις φορολογικές αρχές, όσο και σε πρωτότυπα γνωμοδοτικά ζητήματα.

Οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" παρέχουν προληπτική και δικαστηριακή νομική υποστήριξη σε σύνθετα ζητήματα φορολόγησης που αφορούν μεταξύ άλλων τους κάτωθι τομείς:

 • Διεθνές Φορολογικό
 • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
 • Διπλή φορολογία
 • Transfer Pricing
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
 • Φορολογικοί Έλεγχοι – Πρόστιμα
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Ειδικός Φόρος Επι Των Ακινήτων
 • Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών & Γονικών Παροχών