Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και εξελίξεις, καλύπτει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της για την παροχή προσανατολισμένων νομικών συμβουλών, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου.

Οι έμπειροι συνεργάτες της Εταιρείας γνωρίζοντας καλά ότι οι οργανωτικές δομές και αποφάσεις μιας επιχείρησης έχουν επίδραση στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων εργασίας, ερμηνεύουν τους κανόνες Εμπορικού Δικαίου με γνώμονα τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα ώστε να  προκύπτουν οι πλέον  ρεαλιστικές λύσεις για τους επιχειρηματίες και το προσωπικό τους.

 

Ειδικότερα αναφέρονται: