Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" ως Εθνικός Εμπειρογνώμον στο πρόγραμμα FreSsco.

 

Τα μέλη της δικηγορικής εταιρείας που συμμετέχουν επί σειρά ετών, ως ανεξάρτητοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, είναι ο Διαχειριστής Εταίρος της και Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ασφάλισης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κος Κωνσταντίνος Κρεμαλής και ο Εταίρος της Δικηγόρος, Δρ. Γεώργιος Κουτσούκος.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από κοινού οι ανωτέρω εμπειρογνώμονες προς διεκπεραίωση στο φετινό πρόγραμμα (απαντήσεις σε ad hoc requests και ερωτηματολόγια για την Ελλάδα) ήταν και η εκπόνηση ειδικής έκθεσης για λογαριασμό όλων των μελών-κρατών της ΕΕ, σχετικά με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και τη διοικητική πρακτική που διέπουν το ζήτημα της επιστροφής ποσών συντάξεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, λόγω θανάτου του δικαιούχου και μη έγκαιρης ειδοποίησης από τους κληρονόμους του.

Η εν λόγω έκθεση διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκε, ως προς τα γενικά πορίσματά της, τόσο στο ετήσιο Συνέδριο του Fressco στις 01.12.2016, όσο και στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε χώρα στις 14.12.2016 σε ξενοδοχείο των Βρυξελλών. 

Λίστα Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στο FreSsco