Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" ως Εθνικός Εμπειρογνώμον στο πρόγραμμα FreSsco

 

Σκοπός του δικτύου των εμπειρογνωμόνων είναι να χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξειδικευμένη νομική προσέγγισή τους στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και του συντονισμού των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων μέσω εκθέσεων και ad hoc ερωτημάτων ή αναλυτικών αναφορών.

Εθνικοί εμπειρογνώμονες για την Ελλάδα ορίστηκαν ο Διαχειριστής της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία», ομ. Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής και ο Εταίρος της, Δικηγόρος Δρ. Κουτσούκος Γεώργιος.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα FreSsco πραγματοποιείται για 2η συνεχόμενη περίοδο (2015-2016), με την εκ νέου συμμετοχή, ως Εθνικού Εμπειρογνώμονα, της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ–Δικηγορική Εταιρεία», με σκοπό τη συνεχή αναζήτηση νομικών ερμηνειών και προσεγγίσεων σε επίμαχα θέματα που απασχολούν την ελεύθερη κυκλοφορία και την ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση.