Σεμινάριο Marketing – Δρόμοι προς την επιτυχία

Με βάση αυτό το δεδομένο, η νέα τάση στο Marketing ονομάζεται πλέον «Επικοινωνία βασισμένη στις αξίες».

Η νέα Σχολή, λαμβάνοντας σοβαρά υπ᾽ όψιν της τον συναισθηματικό κόσμο των πελατών, εντοπίζει τις εκάστοτε ηθικές και πολιτιστικές προτιμήσεις τους, ενώ γνωρίζει ποιες ανάγκες και ελπίδες ενυπάρχουν σε κάθε αγορά.

Ζητούμενο παραμένει πάντα η δυνατότητα απ᾽ ευθείας επικοινωνίας με τον πελάτη, ο άμεσος διάλογος και η δυνατότητα αποτελεσματικής εκπλήρωσης κάθε προσδοκίας του παραγγελιοδότη.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν το αντικείμενο του ενδοεταιρικού σεμιναρίου, που διεξήχθη στις 27.02.2015 στους χώρους της  «ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία» στην Κυρίλλου Λουκάρεως.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν καθίστατο απαραίτητη η εμπειρία των παρευρισκομένων γύρω από το Μάρκετινγκ. Ωστόσο, απεδείχθη ότι οι δικηγόροι της εταιρείας είχαν πολλές και ουσιώδεις γνώσεις, ως απόρροια της καθημερινής επαφής με τους πελάτες. Άλλωστε, και για να ανταποκριθεί κανείς στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και για να επικρατήσουνε επαγγελματικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται μέσα από πολλές προκλήσεις, πρέπει να «πουλάει» πλέον σωστά τον εαυτό του, τις γνώσεις του, το πακέτο υπηρεσιών και την ίδια την εταιρεία που εκπροσωπεί.

Το Σεμινάριο, διάρκειας δύο ωρών, κρίθηκε από την πλειοψηφία των παρευρισκομένων ιδιαίτερα ζωντανό, πολύ πρακτικό και ειδικά προσαρμοσμένο στο προφίλ μιας δικηγορικής εταιρείας. Μέσα από απτά παραδείγματα της επαγγελματικής καθημερινότητας, η εισηγήτρια κα Ιωάννα Παναγιώτου (Επικοινωνιολόγος, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Jopa Communications) κατάφερε να πείσει το ακροατήριο ότι το Μάρκετινγκ επιβάλλεται να συνιστά προτεραιότητα της εργασίας τους.

Οι συμμετέχοντες αποχώρησαν ικανοποιημένοι. Εμπλούτισαν αισθητά τις γνώσεις τους κρίνοντάς το ιδιαίτερα εποικοδομητικό. Γεγονός αποτελεί εξάλλου και το ότι, κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, απέκτησαν κίνητρα και αυτοπεποίθηση, ώστε να διακριθούν στον τομέα τους, να συγκεντρώσουν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να είναι ανταγωνιστικοί και σχεδόν αναντικατάστατοι.

Τους το ευχόμαστε ολόψυχα.