4ο Ετήσιο Συνέδριο LABOR & INSURANCE, με τίτλο: «Απασχόληση και Ασφάλιση: Δύο Ζητήματα Εθνικής Προτεραιότητας Ζητούν Λύσεις»

Στο φετινό Συνέδριο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτύπωση των κοινωνικο-ασφαλιστικών μεταβολών, των οποίων γινόμαστε μάρτυρες τον τελευταίο καιρό, καθώς προέκυψε ότι προγραμματίζεται η αναδόμηση του συστήματος, όχι μόνο σε διοικητικό επίπεδο (υπό τη μορφή της περαιτέρω ενοποίησης-συγχώνευσης ασφαλιστικών Ταμείων), αλλά και σε επίπεδο απονομής παροχών, με αναδιαμόρφωση του τρόπου υπολογισμού των συνταξιοδοτικών παροχών.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν, από τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, να υπάρξει πολυφωνία απόψεων, ανοικτός διάλογος και επιχειρηματολογία επάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ώστε να προωθηθούν βασικές μεταρρυθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί για το άμεσο μέλλον. Μάλιστα, το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο πέτυχε, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου του, να συλλέξει πολύ σημαντικά δεδομένα, τάσεις, αλλά και καλές πρακτικές, σε σχέση με την ασφαλιστική κοινότητα και τον εξορθολογισμό της αγοράς εργασίας, αλλά και για την ενίσχυση της απασχόλησης, με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Διαχειριστής Εταίρος της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ – Δικηγορική Εταιρεία» και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ήταν ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου  LABOR & INSURANCE, ανακοινώνοντας στο πέρας της Συνεδρίου τα τελικά πορίσματα, με βάση τις ομιλίες όλων των συμμετασχόντων.

Οι παρουσιάσεις όλων των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου: http://www.amcham.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=473:4th-annual-labor-a-insurance-conference&catid=1:latest-news