Ημερίδα για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

To πρόγραμμα αυτό εκτελείται από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης με την οργάνωση εθνικών σεμιναρίων και τη συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων των 25 κρατών-μελών. Στοχεύει στην αμοιβαία ενημέρωση για τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στη νέα (απλουστευμένη) ρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Διευρύνεται έτσι η βάση επιστημονικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργούνται ισχυρά δίκτυα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης με εμπειρίες εθνικού επιπέδου από υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δικαστές, ερευνητές και άλλους για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης διακινουμένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη ημερίδα αφορούσε πρακτικά προβλήματα εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στην Ελλάδα και προοπτικές επίλυσης με το νέο Κανονισμό 883/04. Ο εθνικός εμπειρογνώμονας καθηγητής Κ. Κρεμαλής παρουσίασε τους στόχους που επιδιώκονται με το νέο Κοινοτικό Κανονισμό, ενώ η ερευνήτρια Dr Maija Sakslin από τη Φιλανδία αναφέρθηκε στο πρόγραμμα TRESS και στις βασικές αλλαγές της ευρωπαϊκής κοινωνικοασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Η κα Θεοδ. Τσοτσορού, υπάλληλος της ΓΓΚΑ, ανέλυσε τη διαδρομή προς τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των Κοινοτικών Κανονισμών συντονισμού. Ο κ. Νικ. Σκλήκας, υπάλληλος της ΓΓΚΑ, αναφέρθηκε σε προβλήματα εφαρμογής του Κεφαλαίου της Ασθένειας, στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, καθώς και στο πρόβλημα συμμόρφωσης των εθνικών πρακτικών με τη νομολογία του ΔΕΚ. Το ζήτημα εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 σε περιπτώσεις αποσπασμένων εργαζομένων αναλύθηκε από τη δικηγόρο, δρα Όλγα Αγγελοπούλου.

Από τους παρευρισκομένους οι κ.κ. Εμμ. Βασιλακάκης (Αντιπρόεδρος Αναθεωρητικού Δικαστηρίου), Αλεξ. Σαριδάκη (Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΙΚΑ),  Βασ. Σιδέρη-Μαούνη (υπάλληλος ΓΓΚΑ), Ελ. Νιαρχάκου-Βασιλακάκη (Διευθύντρια ΙΚΑ), Μιλ. Πισιμίση (Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων ΟΑΕΔ), Χρύσα Νικολιδάκη (ΟΠΑΔ), Κλ. Φονιαδάκη (Εθν. Κέντρου Ερευνών), Θάλια Νικόγλου (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), καθώς και οι δικηγόροι Αθ. Πετρόγλου, Στέφ. Πετροπουλάκος, Βασ. Βουτσιώτη, Μ. Κρητικού και  Ευφρ. Κουτσοπούλου, που ήταν και υπεύθυνη της διοργάνωσης, συμμετείχαν σε εποικοδομητική συζήτηση και αντάλλαξαν πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική.