Οργάνωση σεμιναρίου και εθνικού υποδικτύου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος TRESS

To πρόγραμμα αυτό εκτελείται από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης με την οργάνωση εθνικών σεμιναρίων και τη συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων των 25 κρατών-μελών. Στοχεύει στην αμοιβαία ενημέρωση για τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στη νέα (απλουστευμένη) ρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Διευρύνεται έτσι η βάση επιστημονικών δεδομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργούνται ισχυρά δίκτυα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης με εμπειρίες εθνικού επιπέδου από υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δικαστές, ερευνητές και άλλους για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης διακινουμένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου, στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς», στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γεώργιος Κουτσούκος