Πραγματοποιήθηκε η 1η Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου

 

Θέμα της Συνδιάσκεψης ήταν οι τρέχουσες πολιτικές στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία –σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών- και οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Ασθενών. Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών ήταν ο υπουργός Υγείας του Λουξεμβούργου κ. Mars Di Bartolomeo, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε το Μέλος της ΕΕΜΥΥ Δρ. Δημήτρης Κρεμαλής, με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Υγείας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 165 εγγεγραμμένοι σύνεδροι, εκπρόσωποι συλλογικών φορέων και ανώτερα νοσοκομειακά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΜΥΥ Γιώργος Στάθης και Γρηγόρης Ρουμελιώτης και το μέλος της εταιρείας Γωγώ Οικονομοπούλου (Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»).
Οι συνεδριάσεις της ΕΑΗΜ
Εξάλλου, μετά τη συνδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΑΗΜ (4 εκπρόσωποι κάθε εθνικής εταιρείας), η οποία έλαβε οργανωτικές και οικονομικές αποφάσεις για το 2012.
Στις 19 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΑΗΜ. Στη διάρκεια των εργασιών της Ε.Ε. ο Δρ Μάνος Παπαδάκης, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 24ου Συνεδρίου της ΕΑΗΜ (Αθήνα, 27-28 Σεπτεμβρίου 2012), ενημέρωσε τα μέλη με ενδελεχή παρουσίαση για όλες τις εκφάνσεις οργάνωσης και προβολής του πανευρωπαϊκού συνεδρίου, ενώ η ελληνική αντιπροσωπεία απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των υπολοίπων μελών και είχε διμερείς επαφές σχετικά με το συνέδριο και την επιτυχία του.