Συμμετοχή της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία» σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του Μνημονίου και, ενώ το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης είναι σε εφαρμογή, η Ελλάδα ακόμη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση σε όλα τα επίπεδα και οι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειές της. Οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες σε αυτό το ασταθές περιβάλλον και οι ανησυχητικές δημογραφικές τάσεις στη χώρα μας απαιτούν την εφαρμογή νέων ασφαλιστικών και εργασιακών πολιτικών για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Ο Καθηγητής κ. Κρεμαλής, Διαχειριστής-Εταίρος της «ΚΡΕΜΑΛΗΣ- Δικηγορική Εταιρεία», μέλους του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων, ανακοίνωσε τα πορίσματα των διανεμηθέντων ερωτηματολογίων, τα οποία είχαν ως στόχο να διαμορφώσουν μια σύγχρονη οπτική για την επαγγελματική ασφάλιση, η οποία να εγγυάται την καλύτ