7η Εκπαιδευτική Διημερίδα Γαστρεντερολογίας-Νομικά Θέματα

Η Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων οργάνωσε με επιτυχία το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009, στο ξενοδοχείο Divani-Caravel Εκπαιδευτική Διημερίδα με αντικείμενο:

 

"Επιπλοκές στη Γαστρεντερολογία"

 

Το θέμα της Διημερίδας περιλάμβανε τις επιπλοκές ενδοσκοπικών τεχνικών και τις παρενέργειες των συχνότερα χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, καθώς οι επιπλοκές μιας ενδοσκοπικής πράξης δε συνιστούν ποτέ " τυχαίο " γεγονός, αλλά σχετίζονται με συγκεκριμένους παράγοντες, όπως είναι η εφαρμοζόμενη τεχνική, τα χρησιμοποιούμενα υλικά ή η γενικότερη υγεία του ασθενή.

 

Κατά τη διεξαγωγή της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης καλύφθηκε με αυτοτελή εισήγηση το θέμα της νομικής ευθύνης του ενδοσκόπου. Ειδικότερα, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Δικηγόρος ΑΠ και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου της Υγείας (www.eedy.gr)  ανέπτυξε κρίσιμα ζητήματα γύρω από την έννοια των επιπλοκών στη γαστρεντορολογία και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες, τη διαχείριση κρίσεων από επιπλοκές, καθώς και ζητήματα από ασφαλιστήρια συμβόλαια των γαστρεντορολόγων.

 

Επιπλέον, επισημάνθηκε η ανάγκη προληπτικής αντιμετώπισης της ιατρικής ευθύνης μέσω τυποποιημένων check lists για την οργάνωση άμυνας του ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα του.

 

Τη Διημερίδα παρακολούθησαν ιατροί, νοσηλευτές και τεχνολόγοι υγείας, οι οποίοι συμμετείχαν σε έναν ευχάριστο και εποικοδομητικό διάλογο.

Αποθήκευση Αρχείου