Συμμετοχή του Δ.Ν. κ. Ιωάννη Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρου-Εταίρου της ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία στη 2η Συνάντηση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας–Ρωσίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο (ελληνικά) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.