Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

Ως γνωστόν μετά την έκδοση Υπουργικής απόφασης αναφορικά με το νόμο 4618/2019 άρθρο 24, η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε αίτηση αναστολής εκτέλεσης και έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης. Η αίτηση προσωρινής διαταγής συζητήθηκε σε τμήμα του ΣτΕ την 1/7/2019 και απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να πιστωθούν οι συνάδελφοί μας με τα αναδρομικά 6 μηνών έτους 2019 φορολογημένα με συντελεστή 20%, όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία καθώς και με τον μήνα Ιούλιο.

 

Σημειώνουμε ό,τι η Επικούρηση τρέχοντος μηνός και εφεξής θα καταβάλλεται χωρίς παρακράτηση φόρου και θα εκκαθαρισθεί φορολογικά με τη φορολογική δήλωση του επόμενου έτους. Στη νέα επικούρηση υπάρχει παρακράτηση υπέρ ΤΥΠΕΤ και εισφοράς αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Ο Σύλλογός μας θα ενημερωθεί από τους νομικούς συμβούλους του για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και θα τηρεί ενήμερα τα μέλη του με επόμενα Δελτία Τύπου.

Αναφορικά με τον ΛΕΠΕΤΕ διαβάστε περισσότερα στο blog του Συλλόγου