Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις για την αντιμετώπιση των σχετικών εργασιακών θεμάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, τις πρακτικές των επιχειρήσεων, καθώς και την εκτιμώμενη διαμόρφωση των συνθηκών απασχόλησης στο μέλλον.