Η Επιτροπή Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Επιμελητηρίου της οποίας Πρόεδρος είναι ο ομ. καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Κρεμαλής, Διαχειριστής Εταίρος της Κρεμαλής-Δικηγορική Εταιρεία,  με στόχο την οικοδόμηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων, απαντώντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εργασίας σήμερα και προκειμένου να βοηθήσει εργοδότες και εργαζομένους να διαχειριστούν τις αλλαγές που προκύπτουν στις εργασιακές σχέσεις διοργανώνει αυτή την ημερίδα, στην οποία θα συζητηθούν σε ομάδες (brainstorming groups) ζητήματα όπως:

  • Τεχνικές πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των εργασιακών συγκρούσεων
  • Τρόποι διαμεσολάβησης και διαχείρισης των ατομικών ή συλλογικών συγκρούσεων
  • Διασφάλιση των διαδικασιών προαιρετικής διαιτησίας
  • Διασφάλιση των διαδικασιών υποχρεωτικής διαιτησίας
  • Διαπραγματεύσεις και συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων

Οι συμμετέχοντες στο Workshop (εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων) θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη θεματική ενότητα που επιθυμούν και χωρισμένοι σε 5 διαφορετικές /ομάδες συζήτησης (brain storming groups) να καταθέσουν τις απόψεις τους. Το συντονισμό των ομάδων συζήτησης (τραπεζιών) θα έχουν Μέλη της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Επιμελητηρίου.

Σκοπός της ημερίδας είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης στη χώρα μας, τα οφέλη που έχουν προκύψει από την αξιοποίησή του, καθώς και να παρουσιαστούν καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στον εξωδικαστικό τρόπο αντιμετώπισης προσωπικών και εταιρικών διαφορών.